Mbrëmje informative!

Ditën e Mërkurë më datë, 22 Shkurt 2017, në ora 19:30 do të mbahet mbrëmja informative mbi çështjen rreth pensionit.

Çfarë është AHV?  Ç’është fondi i pensionit? A mund të dal në pension më herët? A mund të tërheqi kapitalin ose pensionin nga fondi im? Cilat janë kontributet shtesë në AHV?

Këtyre dhe pyetjeve të tjera do t’u përgjigjen dy profesionistë në një mbrëmje informative në gjuhën Gjermane dhe Shqipe.

Ju dhe familjet tuaja jeni të mirëpritur. Specialistët e AHV dhe pensionit do t’u përgjigjen pyetjeve tuaja në lidhje me daljen në pension. Kjo mbrëmje informative realizohet nga Fachstelle für Migration Zug FMZ, Zambak Kulturverein Zug dhe LAPSH Zug.

Adresa:
Zeughausgasse 9, 6300 Zug,
Kati 6, Fachstelle Migration Zug FMZ.

Hyrja falas!

Leave a Reply